Καλώς ήρθατε στο Fraternité 2020

Βασική επισκόπηση

Το μέλλον της Ευρώπης δική σου επιλογή.

Βρίσκεστε στην ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτων Fraternité 2020 (F2020). Στόχος μας είναι να ενισχυθούν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής – όπως το Erasmus ή η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ) - προκειμένου να συμβάλουν σε μία ενωμένη Ευρώπη βασισμένη στην αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών. Κάνοντας τα προγράμματα ανταλλαγών πιο ελκυστικά θα επιτρέψει στους πολίτες της ΕΕ να περάσουν αρκετό διάστημα σε ένα άλλο κράτος μέλος και να ανακαλύψουν τι σημαίνει Ενωμένη Ευρώπη για αυτούς. Επίσης, αυτή η εμπειρία μπορεί να αναπτύξει τις διαπολιτισμικές δεξιότητες και να ενισχύσει τη διαπολιτισμική κατανόηση, η οποία θα έχει θετικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις σε όλη την ήπειρο.

Η F2020 υποστηρίζεται ήδη από γνωστά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ΜΚΟ από όλη την Ευρώπη. Αν και εσείς πιστεύετε ότι περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τη ευκαιρία να βρεθούν για ένα χρονικό διάστημα σε μια άλλη χώρα, παρακαλούμε υποστηρίξτε αυτήν την πρωτοβουλία.


υπόγραψε τώρα | επόμενο τμήμα

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών;